Ochranné pásma MVP

03.06.2016 14:15

Nařízení státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj

 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále též jen „KVS SVS pro MS kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), podle § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona v souladu s ustanovením § 15, § 17 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma a zrušení ochranných pásem.
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení, poučení o nákaze

 

(1) Tato mimořádná veterinární opatření se nařizují za účelem tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji. 

 
(2) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíčkovaný včelí plod. Původ-cem je Paenibacillus larvae, dříve označovaný Bacillus larvae, White (1904), Gram-pozitivní ty-činkovitý mikrob, který vytváří mimořádně odolné spóry. 
 
(3) Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci. 
 
(4) Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou do trávicího traktu larev prvních instarů (ote-vřený plod), kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání. 
 
(5) Příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.
 
Čl. 2
 
Vymezení ohniska nákazy
 
Čl. 3
 
Vymezení ochranného pásma
 
Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem výše uvedených ohnisek nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území níže uvedených obcí nebo jejich místních částí:
 
Čl. 4
 
Opatření v ochranném pásmu
 
V ochranném pásmu se nařizuje všem chovatelům včel: 
 
a) Provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění podezření z výskytu onemocnění moru včelího plodu uvědomit o tom KVS SVS pro MS kraj.
 
b) Neprodleně informovat KVS SVS pro MS kraj o podezření z výskytu moru včelího plodu, včetně všech pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli nebo vzorků medu.
 
c) Při prohlídce je nutno používat ochranné rukavice, např. gumové nebo pro jednorázové použití a následně provést desinfekci rukou, oděvu a obuvi.
 
d) Zákaz přemisťování včelstev a matek z ochranného pásma.
 
e) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro MS kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu.
 
f) Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z oblastí mimo ochranné pásmo je možné jen u včelstev pocházejících ze stanoviště vyšetřeného na mor včelího plodu s negativním výsledkem, kdy musí být vzorek směsného vzorku včelí měli odebrán v době 12 měsíců před 
 
g) Zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti a provedení vyšetření všech včelstev se zaměřením na diagnostiku moru včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v uplynulých 12 měsících.
 
a. Toto vyšetření bude provedeno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli. V termínu do 15.05.2016 umístí chovatelé včel do všech včelstev ve vyjmenovaných katastrech ve vymezeném ochranném pásmu zasíťované podložky určené k odběru vzorků měli ve vegetačním období. Po 12 – 14 dnech budou podložky vyjmuty a vzorky měli předají chovatelé včel na pracoviště KVS SVS pro MS kraj řádně zabalené a označené se seznamem chovatelů ve dvojím vyhotovení. Toto vyšetření budou hradit chovatelé včel. Úhrada nákladů na vyšetření bude řešena podle § 67 a § 70 
 
b. Pokud budou bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli ze stanoviště včel zjištěny spory původce moru včelího plodu- Paenibacillus larvae, bude neprodleně provedena prohlídka všech včelstev na stanovišti s rozebráním díla, včetně rezervních 
souší. Prohlídku provedou pracovníci KVS SVS pro MS kraj nebo proškolení prohlížitelé včel. Chovatelé včel jsou povinni vytvořit podmínky pro provedení prohlídky 
 
h) Zajistit odběr vzorků zimní měli ze všech úlů na stanovišti a provedení vyšetření všech včelstev se zaměřením na diagnostiku moru včelího plodu, před skončením pozorovací Toto vyšetření bude provedeno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků zimní měli současně s vyšetřením na varroázu. Z jednoho stanoviště bude odebrán jeden směsný vzorek. Pokud je na stanovišti více než 10 včelstev, bude odebráno více vzorků- jeden vzorek maximálně z 10 včelstev. Vzorky budou odeslány nejpozději do 15.02.2017 na příslušná pracoviště KVS SVS pro MS kraj řádně zabalené a označené se seznamem chovatelů ve dvojím vyhotovení. Toto vyšetření budou hradit chovatelé včel. Úhrada nákladů na vyšetření bude řešena podle § 67 a § 70 veterinárního zákona.
 
Čl. 5 
 
Zrušení ochranného pásma 
 
KVS SVS pro MS ukončí ochranná a zdolávací opatření v ochranném pásmu, jestliže se v průběhu pozorovací doby 1 roku po likvidaci včelstev a zařízení a provedené závěrečné ohniskové dezinfekci v ohnisku nevyskytne v ochranném pásmu mor včelího plodu.Po uplynutí pozorovací doby se ruší ochranné pásmo v následujících katastrech:
 
Okres Opava – Opava–Město (711560), Opava-Předměstí (711578), Kateřinky u Opavy (711756), Kylešovice (711811), Opava-Jaktař (711730), Milostovice (695149), Vlaštovičky (783609), Slavkov u Opavy (750280), Otice (716481), Vávrovice (777196), Stěbořice (755435), Zlatníky u Opavy (793230),Držkovice (777170), Jarkovice (783595), Palhanec (777188), Malé Hoštice (711870)Vítkov (782998), Lhotka u Vítkova (706809), Radkov u Vítkova (738018), Jelenice (781134), Větřkovice u Vítkova (781151), Jančí (656691), Nové Vrbno (781142)
 
Okres Nový Jičín - Příbor (735329), Hájov (636771), Kopřivnice (669393), Vlčovice (783901), Štramberk (764116), Závišice (791261), Skotnice (748561), Prchalov (733067), Libhošť (682683), Drnholec nad Lubinou (687961), Klokočov u Příbora (735370), Větřkovice u Lubiny (687987)Kamenka (662682), Dolejší Kunčice (784125)
 
Okres Frýdek-Místek - Staré Hamry 2 (715646)
 
Okres Bruntál - Oborná (613231), Čaková (618306), Skrbovice (762636), Loučky u Zátoru (791199)
 
Okres Ostrava -Třebovice ve Slezsku (715433), Hošťálkovice (646075)
 
 
 
 
Čl. 6
 
Při zjištění moru včelího plodu je zakázáno včelstva léčit.
 
 
 
Čl. 7
 
Sankce
 
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše: 
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, 
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. 
 
 
Čl. 8
 
Společná a závěrečná ustanovení
 
 
Toto Nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) 
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se 
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a všech 
obecních úřadů, jejichž území se týká.
 
V Ostravě dne 19.04.2016  
V Ostravě dne 30.05.2016 
 
 

Ochranná pásma nové 2016

 
Okres Bruntál:
 
Hošťálkovy (646091), Krnov-Horní Předměstí (674737), Krásné Loučky (674770), Linhartovy (683876), Opavice (683884)
Horní Benešov (642355), Horní Životice (644714), Lichnov u Bruntálu (683752), Jelení u Bruntálu (695173), Milotice nad Opavou (695181), Nové Heřminovy (706183), Razová (739987), Zátor (791202)
 
Okres Nový Jičín:
 
Dub u Nového Jičína (633267), Heřmanice u Polomi (638561), Hůrka (649562), Janovice u Nového Jičína (657115), Jičina (659622), Kojetín u Starého Jičína (667889), Palačov (717380), Petřkovice u Starého Jičína (720461), Polouvsí (725544), Starojická Lhota (754854), Starý Jičín (755036), Vlčnov u Starého Jičína (755044), Straník (756130) Mniší (697664),Tichá na Moravě (766992), Vlčovice (783901) ,Bítov u Bílovce (604879), Tísek (767131), Lubojaty (688096), Bravantice (609731)
 
Okres Karviná:
 
Koukolná (625973), Doubrava u Orlové (631167), Karviná-město (663824), Ráj (663981), Darkov (664014), Karviná-Doly (664103), Staré Město u Karviné (664197), Louky nad Olší (687308), Dolní Marklovice (720321), Petrovice u Karviné (720356), Stonava (755630, Dolní Lutyně (629731), Nový Bohumín (707031), Orlová (712361), Poruba u Orlové (712493), HorníLutyně (712531), Petřvald u Karviné (720488), Pudlov (736716), Rychvald (744441), Skřečov
(748871), Vrbice nad Odrou (785971), Záblatí u Bohumína (789216), Dětmarovice (625965), Lazy u Orlové (712434), Nový Bohumín (707031), Orlová (712361), Poruba u Orlové (712493), HorníLutyně (712531), Petřvald u Karviné (720488), Rychvald (744441), Skřečoň(748871), Vrbice nad Odrou (785971), Záblatí u Bohumína (789216),Lazy u Orlové (712434)

 

Okres Frýdek-Místek:

 
Chlebovice (651150), Kozlovice (671771), Měrkovice (671789), Lhotka u Frýdku-Místku (681407), Metylovice (693545), Myslík (700606), Palkovice (717452), Sklenov (748293), Rychaltice (748307), Bukovec u Jablunkova (615994), Bocanovice (656291), Jablunkov (656305), Návsí (656348), Písečná u Jablunkova (656356), Písek u Jablunkova (720941), Mosty u Jablunkova (699896), Měrkovice (671789), Kunčice pod Ondřejníkem (677094), Sklenov (748293), Baška (601063), Hodoňovice (601080), Čeladná (619116), Frýdlant nad Ostravicí (635171), Janovice u Frýdku-Místku (657107), Krásná pod Lysou Horou (673391), Lubno (688061), Malenovice (690783), Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí (705705), Staré Hamry 2 (715646), Ostravice 1 (715671), Pržno (734055), Pstruží (736465), Raškovice (739502), Hrčava (647993) Kozlovice (671771), Kunčice pod Ondřejníkem (677094), Dolní Lomná (629600), Hrádek (647357), Bocanovice (656291), Milíkov u Jablunkova (694941),Palkovice (717452), Rychaltice (748307), Hrádek (647357), Nýdek (708186), 
 
Okres Ostrava:
 
Heřmanice (714691), Michálkovice (714747), Dolní Lhota u Ostravy (629545), Krásné Pole (673722 ), Poruba-sever (715221), Pustkovec (715301 ), 
Martinov ve Slezsku (715379), Nová Plesná (721671 ), Stará Plesná (721689 ), Horní Lhota u Ostravy (643297), Poruba (715174), Velká Polom (778591), Vřesina u Bílovce (786683), Čavisov (618756), Zbyslavice (792004), Olbramice (709808), Klimkovice (666319)
 
Okres Opava:
 
Bobrovníky (605875), Děhylov (625418), Dobroslavice (627437), Dolní Benešov (628638), Chabičov ve Slezsku (636495), Hlučín (639711), Hrabyně (646601), Smolkov (636509 ), Jilešovice (660035), Kozmice (671878), Kyjovice ve Slezsku (678562), Těškovice (766780) Sosnová (752479)