Úspěchy našich členů

17.05.2016 17:05

Vyznamenání vzorný včelař

Rádi bychom chtěl informovat členskou základnu včelařů ZO Kobeřice a návštěvníky stránek o úspěchu dvou našich včelařů přítele Karla Rumla a přítele Ing. Dietra Halfara, kterým bylo uděleno dne 8.3.2016 v Opave vyznamenání a čestný odznak okresní organizace Opava za dosažení výsledky v chovu včel a za práci pro včelařskou organizaci. Příteli Karlu Rumlovi bylo dne 15.5.2016 na výborové schůzi předáno vyznamenán a příteli Ing. Dietrovi Halfarovi bylo předáno 17.5.2016 doma. Fotografie předání najdete v sekci fotogalerie. Všem vyznamenáným tímto gratulujeme a přejeme jim hodně zdravi a včelařských úspěchu do budoucna.