Etikety

Značení medů od včelaře "ETIKETY" jsou povinné při prodeji nebo uvádění na trh, v tržnici, v maloobchodních prodejnách, které zásobuji přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanovíště včel.Pro označování platí nařízení zákona č. 166/1999 Sb.o veterinární péči v platném znění.
 
Následující vzor platí pro včelaře,kteří nemají schválenou provozovnu
 
Med...............
Druh medu......
Včelař............
Bydliště...........
Množství.........
Minimálni doba trvanlivosti..........
 
Etikety pro med z provozovny schválené hygienou
 
Platí pro včelaře, který dodává med do tržní sítě. Pro označení medu platí požadavek podle vyhlášky č.76/2003 Sb v platném znění. Pro označování potravin
jsou v České rep. základní předpisy zákony o potravinách č. 110/1997 Sb.v úplném znění ,a prováděcí vyhláška č.113/2005 Sb., o způsobu označování potravin.
 
Med
Druh medu
Obchodní jméno výrobce
Sídlo výrobce
Množství
Minimální trvanlivost do
Země původu
Do obchodu mimo okres: registrační číslo přidělené veterinární správou (oválné označení se nesmí na medu uvádět do oběhu vůbec!!)
 

Pokud je min. trvanlivost delší než 3 měsíce, ale nepřesahuje 18 měsíců, nemusí být na obale uveden den a pokud je min trvanlivost delší než 18 měsíců nemusí být uveden ani měsíc. Pokud označujete med druhem rostliny (např květový, akátový atd) ze které med pochází (zcela nebo převážně z tohoto druhu)přičemž med tomu musí odpovídat nejen chutí, ale i mikroskopickou analýzou.

Množství:  hmotnost medu je kromě objemu sklenice závislá také na hustotě medu - do sklenice 720 ml se vejde cca 1 Kg medu. Jestli plná sklenice představuje právě 1 Kg medu, je třeba převážit. Na etiketě může být při úplném naplnění sklenice napsáno "Množství : min. 950 g" - tím není spotřebitel nijak poškozen a včelař se nemusí bát případného rozdílu způsobeného vlivem různé hustoty medu.

Na etiketách je nevhodné či dokonce v rozporu s vyhláškou uvádět slova jako "pravý, čerstvý, čistý, domácí, kvalitní, přírodní, léčivý. Nepoužívejte na etiketách označení " včelí med".Podle naši legislativy, která vychází z evropské, se med označuje názvem med. Přívlastek včelí je navíc. Žádný jiný výrobek než včelí med nesmí být prodáván pod pojmem med.