Vosk

Tato látka je zažívacím produktem včel.  Na tvorbě vosku se pravděpodobně účastní med i pyl. Včely používají vosk především ke stavbě plástů. Včelí vosk je metabolický produkt včely, který se tvoří ve voskotvorné žláze včelich dělnic. Z vosku včely staví  plásty do, niž ukládají zásoby a pyl a také odchovávají plod. Dostatečnout tvorbou vosku můžeme ovlivňovat  jak dobrý stav medných a pilových zásob tak i zdravotní stav včelstva.Bod tání žlutého vosku je mezi 62 C - 65 C.Bod tuhnuti se pohybuje kolem 60 - 63 C. Pravý včelí vosk je lehčí než voda. Panenský vosk je bílý, postupem času mění barvu na žlutou až tmavou. Způsobuje je to především difůze ze suchých pylových zrn a košilky včelích larev. Vosk je velmi složitá směs různých látek a obsahuji různé uhlovodíky, monoestery, diestery triestery, hydroxymonoestery, hydroxypolyestery , kyselinové estery a  polyestery, volné kyseliny a alkoholy.Vosk tavíme suchou cestou  pomocí slunečního tavidla nebo horkou cestou pomocí vařáku na vosk.Vytěžený vosk,můžeme použit na výrobu mezistěn, svíček a kosmetiky. Panenský vosk se používa i potravinářství.