Důležité odkazy

 
Státní veterinární správa               eagri.cz/public/web/svs/portal/
 
Český svaz včelařů                       www.vcelarstvi.cz/
 
Katastr nemovitostí                      nahlizenidokn.cuzk.cz/
 
Spolek včelařů Moravy a Slezska   https://www.vcelarime-sami.cz/
 
Česko moravská společnost chovatelů https://www.cmsch.cz/
 
Okresní organizace Opava            https://oocsv-opava.webnode.cz/
 
V případě podezření otrav včel informujte SVS a vedení ZO.Krizová linka státní veterinární správy mob 720 995 203 toto číslo použijete pouze mimo pracovní dobu.V pracovní době použijte číslo na pevnou linku 596 781 910/911