OBECNÍ DOTACE

V letošním roce 2015 naše "Základní organizace Kobeřice" dostala dotace od obcí v rekordní celkové výši 28 000 Kč.
 Největší podporu jsme dostali jako každý rok od obce Kobeřice ve výši 20 000 Kč . Samozřejmě jsme žádali i jiné obce v naší územní působnosti spolku aby podpořili svoje včelaře v daných obcí. Podporu jsme dostali od Obce Strahovice ve výši 5000 Kč. Obec Rohov nám poskytla dotaci ve vyši 2000 a další obec, která nám poskytla dotaci ve výši 1000 Kč byla obec Sudice.
 Finanční podpora obcí Kobeřice a Rohov byla použita na nákup nosičů kyseliny mravenčí (Nassenheidery) a na kyselinu mravenčí. Dále jsme použili podporu na dva včelařské zájezdy. Jeden zájezd byl do Úvalna na kurz chovu matek a druhý zájezd byl do Ostravy na výstaviště černá louka. Obce Strahovice a Sudice poskytly finanční podporu včelařskému kroužku mládeže Rojáček na nákup potřebného vybavení. VKM Rojáček použil dotaci na nákup 1 kompletního úlu, 3  včelařských klobouků, 2 rukavic, 2 klícek a 1 výchytky.
 
Všem výše napsaným obcím za finanční podporu velice děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci v dalších letech.