Nemoci-Léčení

 
 
Nezapomínejme také na mor včelího plodu, mapu ohnisek a ochranných pásem najdete  zde.
Pokud máte zájem koupit včelstva nebo oddělky dávejte si pozor odkud a od koho včelstva kupujete. Vždy překontrolujte jestli nenakupujete včelstva z ochraného pásma - MVP. Važme si toho, že naše ZO není v ochranném pásmu, nebo nebylo doposud nalezeno ohnisko moru.
 
Seznam a kontakty na soukromé veterináře najdete zde
Pro moravskoslezký kraj jsou v seznamu pouze dva veterináři a to ještě nejsou chovatelé včel.
 
 
 

Nemoci včel

 
 
Ve světě je známo nejméně 20 virů, které způsobují různé onemocnění včel v různé závažnosti.Velké nebezpečí je spojení s jiným druhem nemocí včel a varroázou, kdy dochází až k hromadnému úhynu včel. Zde si něco málo můžete přečíst a dozvědět se něco nového.
 
 
 
Dělení nemocí podle  skupin:
 
 • dle nakažlivosti na neinfekční x infekční
 • dle typu organismu
 • dle typu původce

Neinfekční nemoci

 
Neifekční nemoci plodu:

 

 • Hynutí plodu hladem

dochází k němu nejčastěji koncem zimy a začátkem jara

 • Hynutí plodu chladem

příčinou je prudký pokles teploty při silném ochlazení.Včely nestačí zahřívat plod.

 • Hynutí plodu přehřátím 

dochází při delším  překročení teploty nad 36 C. Hyne nejčastějí starší plod, který je citlivý na vysoké teploty

 • Hrboplod

je to trubčí plod z vajíček trubcokladné matky čí trubčice

 

Neinfekční nemoci dospělých včel

 • Úplavice  

Jedná se o průjmové onemocnění. Projevuje se při nadprůměrném naplnění výkalového vaku včel. Zpravidla ke konci zimy. Výkaly jsou na rámcích, česně a na stěnách ůlu. Z úlu vychází silný zápach. Včely se musí přeložit do čístého ůlu a důležitá je dezinfekce.

 

 • Zácpa včel

(Májovka).Nejčastěji k ní dochází z jara, ale i v průběhu roku u mladších včel, kde dochází ke špatnému trávení pylu. Příčíny jsou nedostatek vody v úlu a toxický pyl. U včel se nemoc projevuje naběhlými  zadečky, těžce se pohybují a nemohou létat. Včely hynou v úlu a před česnem.

 

Neinfekční nemoci matky
 
 • Neplodost

zde působí řada činitelů anatomické dysmorfie, atrofie ovarií a různé další mechanické příčiny například ucpání vejcovodu, uvíznutý kopulační orgán trubce, špatná výživa matky. Zde se doporučuje výměna matky.

 • Trubcokladnost

- Matka je neoplozená, špatně oplozená nebo stará. Klade  neoplozená vajíčka, což se projevuje jako hrboplod. Je nutná výměna matky.

 

Infekční nemoci včel

 
Rozlišujeme 4 základní typy těchto nemocí
 • virózy
 • bakteriózy 
 • mykózy
 • parazitózy

1) Virózy

 • virová nákaza včelího plodu  

Také zvaná jako váčkový plod, proto že uhynulé larvičky vypadají jako váčky naplněné tekutinou.Virus napadá trávicí ustrojí a poškozuje buňky tukového tělesa. Při posledním svlékání se larvě v zadečkové části vytvoří typický váček. Barva  váčku je  červenohnědá  a je seschlý. Gondolovitý zbytek larvy leží na spodní straně buňky. Obvykle se virus sám neprojevuje  má spojitost s hnilobou, zvápenatěním plodu, varroou..

 

 • virová onemocnění dospělých včel

a) virová paralýza -  zde bychom mohli zařadit chronickou paralýzu a aktuální paralýzu.Jde o velice nebezpečné  onemocnění ve spojitosti s varroózou.Příznakem paralýzy je , že nemocné včely jsou napadány na česnech ůlu včelami zdravímí.Virus přežívá až 55 dní a šíří se přes poraněnou pokožku.

b) virus zakalených křídel - ztráta průsvitnosti křídel,kdy včely přestávají se pohybovat a hynou.Virus se  šíří vdechovanýn vzduchem a vyskytuje se u silně varroózních včelstev.

c) virus deformovaných - křídel je rošířené virové onemocnění včel. Za normálních okolností vyvolává zmíněný virus latentní infekci. Znamená to, že přítomnost viru ve včelí populaci sama o sobě nepůsobí žádné zjevné škody. Situace se mění v okamžiku, kdy do včelstva proniká kleštík včelí. Jakmile je virus přenesen prostřednictvím cizopasného roztoče, projeví se jeho patogenita ve značné síle. Vývoj nakaženého plodu je nedostatečný. Dospělé dělnice jsou nápadné zakrnělými a silně deformovanými křídly. Při podrobnějším zkoumání lze pozorovat vývojové poruchy na všech částech těla. Jedinec se malátně potácí a zjevně není životaschopný. Včelstvo silně napadené kleštíkem včelím vykazuje ztráty zejména v důsledku tohoto virového onemocněn

 

 

Na světe je známo nejméně 20 virů ,které vyvolávají u včel různá závažná onemocnění .Vážným ohrožením je spojením  s jiným druhem onemocnění včel, hlavně s noséma a varroózou, kdy může docházet hromadným úhynům včel.Například virus pomalé paralýzi včel,virus X,virus Y atd. Studiem virových onemocnění se přicházi na to, že viry u včel hrají mnohem větší roli,než jsme si mysleli.Nejlepší opatření je odstranit uhynulá včelstva ,dezinfikovat ůly ,rámky a provést výměnu matek.

 

2) Bakteriózy
 
 • Mor včelího plodu

Vyskytuje se na celém světě.V ČR je vzestupná tendence onemocnění.Nejčastěji ze spojitostí šířením varroózy a také nedisciplinovaností včelařů.Jedná se o závažné onemocnění včel, kdy i výskyt a podezření je včelař povinnen hlásit na SVS.Nákazu způsobuje tyčinkový mikrob Paenibacilleus larva.Šíření nákazy se děje pomoci včel, které příšli do styku ze zbytky napadených larev (při čištění buněk) a s kontaminovaným medem i zařízením (ůly,rámky,medné zásoby,krmné těsta,mezistěni ,nářadí atd.) Včely (dělnice) se nakazí bacili moru a přenesou  nákazu na další larvy. Spory se zachycují na těle včel a se zalétlými včelami nebo při loupeži se nákaza šíří dále do včelstva. Hlavním příznakem je mezerovitý plod ,tmavá propadlá víčka a občas i děravá víčka. Dělnice nakaženou buňku poznají a vyčistí. Nakžené larvy se měni v tmavohnědou slizovitě se táhnoucí hmotu ,kterou jde z buňky vytáhnou pomocí tenké nitky. Když už včelstvo nestíhá čistit nakažený plod ,tak se  slizovitá hmota mnění v příškvary, které jsou těžko odstranitelné. 

 

 • Hniloba včelího plodu

Jedná se o nákazu ,která se objevila po dlouhé době také u nás. Jde o onemocnění ,které je polybakteriálního původu a má dva průvodce Paenibacillus pluton (který je nepohyblivý a nesnáší vysoké teploty) a mikrob Paenibacillus alvei (pohyblivý mikrob a může růst i bez přítomnosti kyslíku)Typický je ostrý zápach. Onemocnění dochází infikovanou potravou za 3 - 4 deny se bakterie v larvě rozmnoží a vyplní ji celý žaludek. Potom dojde k úhynu larvy a to ještě před zavíčkováním plodu. Některé larvy nepodlechnou nákaze a svými výkali jsou zdrojem nákazy. Příznakem jsou larvy, které mění polohu v buňce, někdy jsou vidět křečovité pohyby. Larva změní barvu na žlutou až tmavohnědou. Mrtvé larvy se změní v kašovitou hmotu a až vyschnout tak s černají na scvrklé útvary.Hniloba plodu se šíří stejně jako mor včelího plodu.

 

 • Rickettsióza

Onemocnění bakterií, která je přenosná i na člověka . U včel nevyvolávají závažná onemocnění. Výskyt zpravidla  u včel oslabených jinou chorobou

 

 • Septikémie včel

jedná seo drobné bakterie , kdy se mikrob dostane do hemolymfy včel a vyvolá svými toxiny jejich úhyn. Výskyt u včelstev s nízkou odolností a trpícím stresem

 

 

3) Mykózy

 

 • Zvápenatění plodu

Původcem je mikroskopická houba. Napadá plod a hubí larvy, které zbělají jako vápno. Průběh se může lišit může bý mírný, ale někdy může dojit  úhynu velkého množství včel a oslabení včelstva. Dospělím včelám nevadí, ale při vynášení mumifikovaných larev z úlů se rozšiřují výtrusy.Ty jsou potom snadno roznášenš větrem ,vodou i jiným hmyzem.

 

 • Zkamenění včel   

Výskyt je slabší něž u zvápenatění plodu. Původcem je houba ,která vytváří bílé povlaky.Larvy jsou napadány ve všech vývojových stadií a hynou vlivem toxinů Vytváří bílé chomáčky vaty a vyschlé larvy jsou tvrdé.- zkamenělé.

 

 • Melanóza

Je to onemocnění postihující  především žlázy matek a dělníc .Matky jsou neplodné a včely přestávají létat.

 

 

4) Parazitózy -invazivní onemocnění

 

 • Nosématóza

Je to nejrozšířenější choroba dospělých včel, známe pouze dva druhy Nosema apis (hmyzomorka včelí) a Nosema ceranae (hmyzomorka východní) a způsobují je dva houbové patogeny. Nemoc  A. se u včel projevuje úplavicí, mladší včely mají zduřelé zadečky od přeplněných výkalových vaků. Včelstva kálejí v ůle a na česnu a na jaře mají hodně mrtvolek. Nosema C. se projevuje v nižších výnosech včelstva , které slábnou až ke kolapsu.Včely mají zkrácenou žívotnost a schopnost získávat živiny s přírody. Onemocnění dojde požitím spor s potravou a vodou.Silně napadená včelstva mají zvýšenou spotřebu vody a potravy. U včel se snižuje obsah dusíkatých látek a nedostatkem bílkovin dochází k atrofiím hltanových žláz. Špatně strávené cukry zatěžuji včely na tolik až vyvolají úplavici. Výkali jsou zdrojem nákazi pro ostatní včely. Opatření je dezinfekce  ůlú, rámků, medomedů, nádob na med a veškeré včelařské vybavení. Nejlépe jde na dezinfekci použít výpary kyseliny octové.nejlepší opatření je chovat silné a zdravé včelstva  a nerušený průběch zimy.

 • Měňavková nákaza

Vyskytuje se zpravidla s nozemou. Příznakem je narušení vyměšovací činnost včel a intoxikace.Stejné opatření jak u nosemy.

 

 • Varroáza

Jedná se o velice závažné onemocnění včelího plodu a dospělých včel ,které v poslední době decimuje včelstva na celém světě a to také u nás. Varroa destruktor (roztoč včelí nebo také kleštík) je mimořádně agresivní druh parazita. Jeho původni destinace je východní Asije, kde žije na místní včele indické  má 4 páry nohou a je viditelný pouhý okem. Samička má  hnědočervenou barvu a je oválneho tvaru je přibližně 1,5 - 1,9 mm velká, sameček je o něco menší  0,8 mm a má  šedobílou  barvu. Kleštík napadá jak larvy, tak i dospělé včely a živí se jejich hemolymfou. Kleštík pro svoje rozmnožování nějraději využívá trubčí plod. Nesnáší teploty nad 40 C a jeho populace je nějvětší srpnu až září. Samička naklade vajíčka kleštíka na včelí larvy těsně před zavíčkováním. Zde se po  6-7 dnech vylíhnou samečci kleštíka a 8-9 den se vylíhnou samičky. Když pak mladušky opouštějí  buňky mají na sobě několik oplozených samiček a samečci umírají po spáření v buňce. Pro správné tlumení nákazy je třeba dodržovat zásady zootechniky znát biologie a život kleštíka.Zjistit stupěn invaze a adekvátně včas zasáhnout. 

 

 • Roztočíková nákaza

Akarapidóza je parazitní onemocnění dospělích včel způsobená roztočem včelím. Najdeme ji  prvním páru hrudních vzdušnic. Nákaza nemusí být hned zřetelná. Za 3 - 4 roky dojde k přemnožení parazity a uhynu včelstva. Posledni dobou se u nás už moc nevyskytuje díky léčbe Varoazy za pomocí  kyseliny mravenčí.