Nařízení veterinární správy

 
 
Mimořádné veterinární opatření vydané 19.3.2016 k varroáze
 
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 131 až § 137 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nařizuje k tlumení a zamezení šíření varroázy včel tato mimořádná veterinární opatření.Verzi ke stažení najdete zde.
.
 
 
Nařízení veterinární správy pro rok 2016
 
V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

Jako vždy je to velký dokument zde najdete zkrácenou verzi týkajících se včel.
Hlavní a důležitá změna proti metodice za rok 2015 je  výskyt hniloby včelího plodu EpM 200 a EpM210 změna se také týká ExM310 -Varroáza.Jedná se o předjarního ošetření - nátěr plodu se bude vyhodnocovat podle počet nulových vzorků na území obce nikoliv okresu!!!
 
 
 
Zde najdete veterinární nařízení platná protento rok 2015.
 
 
V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.Více najdete zde. Podle téhle metodiky všechny včelstva přemísťovaná z kat.obce do jiného katastru obce musí mít vyšetření na mor včeliho plodu!!!
 
        Dne 21. 10. 2011 vyšel ve Sbírce zákonů Zákon č. 308/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).Zde se ukládá chovateli povinost označit chovaná zviřata.Více se dozvíte zde.
 
        Začátkem roku Státní veterinární správa vydala mimořádné preventivní opatření pro včelaře ke zdolávání varroázy podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 písm. a) a § 131 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nařizuje k tlumení a zamezení šíření varroázy včel  tato  opatření.Platná od 1.4. 2013.