Z HISTORIE

Historie spolku 1948-1988

 

 Včelaření v Kobeřicích a okolních obcích má dlouholetou tradici. Včelařský spolek zahájil svou organizovanou činnost ustavující členskou schůzí 18. 1. 1948 v Kobeřicích v hospodě u Weigla, kterou zahájil přítel Volný, předseda včelařského spolku v Opavě. Na valné hromadě bylo odhlasováno, že na rozvoj spolku přispěje každý člen částkou 100 Kč. Zároveň bylo okresní výborem v Opavě přislíbena finanční výpomoc a nákup odborné literatury. 

 Do nového spolku patřily obce Kobeřice, Sudice, Strahovice, Rohov, Třebom a Hněvošice. Počet včelstev k 1. 3. 1948 činil 180. Stav včelstev se zvyšoval pomocí rojů a k 1. 12. 1948 měl spolek 346 včelstev.

 V roce 1950 došlo k rozšíření nemoci akarinóza, která byla léčena přípravkemBEF. Z důvodu roztočové nákazy musela být silně napadené včelstva utracena. Velké škody na včelstvech také způsobila v roce 1953 sněhová kalamita. Soustavnou péčí a léčbou, roztočíková nákaza ustupovala a v roce 1964 se už objevila pouze v Kobeřicích a ve Strahovicích.

 V roce 1955 došlo k organizačním změnám ve spolku. Hněvošice a Vrbka byly přičleněny k Opavskému spolku a obec Štěpánkovice byla přičleněna k ZO Kobeřice.

 V roce 1959, byl zřízen včelařský kroužek  při osmileté škole v Sudicích a o tři roky později tedy v roce 1961 je zřízen kroužek v Kobeřicích. Mezi dětmi byl o kroužek velký zájem. V roce 1964 však došlo k ukončení obou včelařských kroužků  (činnost včelařského kroužku se podařilo obnovit až v roce 2014 panem Janem Králem a Annou Královou).

 Rozmnožování včelstev tradičním způsobem -"rojením" - bylo nedostačujícím pro včelaře a proto se usilovalo, aby se v každé obci jeden včelař zabýval chovem matek. K tomuto účelu se uskutečnilo školení, přednášky a chovatelé prošli kurzem chovu matek.

 O letech 1978-1989 je kronika strohá ale i tak se zde dočteme pár zajímavostí. Nejčastěji se píše o počtu schůzí výboru, členských schůzí a schůzi kočovníků.

 Kronika nezapomíná na seznam členů a členů výboru a počtu včelstev a úmrtí včelařů.

 V kronice se dočteme o odměně za opylování rostlin místních zemědělských družstev a prodeji medu do Obchodního družstva "Jednota".

 Zároveň se taky dočteme o tlumení nákazy roztoče varroa.

 Kronika taky zmiňuje o virové nákaze hnilobě plodu, která se objevila v Pusté Polomi.

 Jenom krátce slovy čísly. Za opylování rostlin dostávali včelaři od místních JZD     16 000 - 43 000 Kč ročně. Cena za opylení jednoho včelstva byla od JZD vyplácena odměna 80 Kč. Cena cukru se pohybovala  mezi 7 - 10 Kč a na samotných začátcích organizace byla striktně vázána dodávkou medu do místních obchodů. Průměrné výnosy medu se pohybovaly mezi 7-15 kg na včelstvo. Na zimu se včelstvo zakrmovalo 9 kg cukerných zásob. Cena propolisu byla 1000 Kč /1Kg a cena medu byla 25-40 Kč/Kg

 

Výroční členské schůze stály včelaře 1500Kč. V roce 1987 se na návrh včelařů začal výbor scházet na včelnicích členů výboru a tento způsob si včelaři velice pochvalovali.

Kronikář se také zmiňuje o neúplných zápisech jednání jak výboru, tak členských schůzí a nelehkém úkolu vedení kroniky.

 V roce 1986 se našlo několik nezodpovědných včelařů a bylo u nich zjištěno nepovolené kočování. Zjištěni včelaři byli pokutování veterinární správou pořádkovou pokutou ve výši 500 Kč.

 Také i 13 žen včelařů se úspěšně zúčastnily kurzu medového pečení na ZŠ v Kobeřicích. 

 Nejlepším rokem pro ZO Kobeřice byl rok 1988. I zde se v kronice dočteme o počtu včelstev a včelařů. Na území organizace včelařilo 52 řádných členů a 4neorganizovaní. Celkem bylo zazimováno 622 včelstev!  Rozložení včelstev podle katastru obcí: Třebom 55, Sudice 90, Rohov 31, Strahovice 106, Kobeřice 200, Štěpánkovice 140. Kronika pokračuje až do roku 1992, ale o tom, už napíšeme někdy jindy.