Pyl

Jsou samčí buňky vyšších rostlin, zpracované včelami do rousků.Je to značný zdroj bílkovin pro včely. Hodně se využívá jako doplněk stravy.Pyl je pro včely zdrojem všech látek nezbytných pro výživu. Zpracování pylu včelami začíná již při jeho sběru, kdy včely  přidávají k právě vytvořeným rouskům obsah medných váčků a výměškem svých žlás. Včely ukládají pyl do buňěk plástů, tak aby v něm nezůstával žádný vzduch. V takto uloženém pylu probíhá biochemické změny.Kromě enzymů pylových zrn s enzymů sekretu včel se na změnách také podílí některé mikroorganismy především kvasinky. Takto sprácovaný pyl si uchovává  dlouho svoji trvanlivost a  vyživovou hodnotu narozdíl od nezpracovaného pylu. Včely začínají pyl spotřebovávat 6-12hodin po vylíhnutí a do 2 dnů prakticky všechny. Nejvíce včely spotřebovávají pyl ve věku 3-9 dnů a tento pyl nespotřebují pro sebe ale vytvářejí sní krmnou kašíčku pro larvy. Pylová zrna procházejí neporušená  medným váčkem,až do žaludku, kde se obsah zrn postupně  uvolňuje s obalu. Bílkovyn a další látky  jsou po enzymatickém rozložení vstřebávány a tramsformovány hemolymfou do celého  těla. Nerozložitelné zbytky jsou odváděny do výkalového vaku. Spotřeba jednohovčelstva se velice liší a to podle síly včelstva a odchovaných larev.Tato spotřeba u středně silných včelstev se pohybuje kolem 30 kg za rok. Následky nedostatku pylu se na včelstvu projevují, tím že ve včelstvu nacházíme pouze larvy a zavíčkovaný plod s toho vyplívá, že včely odstraní věškerý otevřený plod.